O vrácení DPH z EU lze požádat do konce září

Pokud jste plátci DPH, máte za určitých podmínek nárok na vrácení DPH za zboží a služby, které jste zaplatili během cest po zemích EU. Do 30. září máte ještě šanci získat zpět DPH z nákupů minulého roku.
  • Publikováno: 9.08.2018

Minimální mzda se zvyšuje na 11 000 Kč

Od ledna 2017 dochází ke zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč. Jde o zatím nejvyšší skokové navýšení o celých 1100 Kč. Zároveň dochází ke zrušení zvláštní sazby pro invalidní zaměstnance.
  • Publikováno: 7.10.2016

Kdy nám hrozí pokuty za kontrolní hlášení?

Od 29. července 2016 se plátcům DPH odpouští sankce za první prohřešek, je možné žádat o prominutí pokut a prodlužuje se lhůta, ve které jsou plátci povinni zareagovat na výzvu správce daně.
  • Publikováno: 3.08.2016

Vyplňujeme kontrolní hlášení

Od roku 2016 plátci DPH nově podávají speciální daňové tvrzení - tzv. kontrolní hlášení. V článku popíšeme strukturu hlášení, povíme si jak jej správně vyplnit, zmíníme povinnost elektronického odevzdání a jaké termíny je třeba dodržet.
  • Publikováno: 22.12.2015
  • 8

Povinnosti plátce DPH

Jaké jsou možnosti registrace k DPH, k čemu slouží daňové identifikační číslo, proč je daňový doklad důležitý, termíny pro podání daňového přiznání a jak daň zaplatit, to vše osvětlí tento článek.
  • Publikováno: 8.10.2015
  • 2

Princip a výpočet DPH

V článku popíšeme principy konstrukce daně z přidané hodnoty. Naučíme se ji počítat a sestavíme jednoduché vyúčtování přiznání k DPH.
  • Publikováno: 7.09.2015
  • 2

Minimální mzda v roce 2016 naroste

Vláda na svém zasedání 20. srpna 2015 schválila změnu sazeb minimální mzdy. S účinností od 1. ledna 2016 tak dojde k nárůstu základní minimální měsíční mzdy o 700 Kč na 9900 Kč. Minimální hodinová mzda se zvýší na 58,70 Kč z nynějších 55 Kč.
  • Publikováno: 2.09.2015
[ 1-0 0 ]