Jak vystavit opravný přehled o výši pojistného za zaměstnance

Každý zaměstnavatel je povinen nejpozději do 20. dne následujícího měsíce, odevzdat okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) výkaz „Přehled o výši pojistného“. V tomto přehledu se vykazuje úhrn vyměřovacích základů jeho zaměstnanců v daném měsíci a zároveň se počítá částka pojistného, kterou zaměstnavatel celkem odvede. Více teorie se dozvíte na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Opravný přehled

Povinný opravný přehled
Pokud zjistíme, že v řádně odevzdaném přehledu byla chyba, díky které jsme uvedli nižší vyměřovací základ, než měl být ve skutečnosti, máme povinnost do 8-mi dnů odevzdat přehled opravný. 

Dobrovolný opravný přehled
Opravný přehled můžeme podat i pokud byla v původním přehledu chyba, díky které jsme uvedli vyšší vyměřovací základ (a tudíž jsme zaplatili více na pojistném). V tomto případě to sice není povinné, ale nepodáním bychom se ošidili o vrácené peníze na přeplatku pojistného. "Dobrovolný" opravný přehled může zaměstnavatel podat nejpozději do tří kalendářních měsíců po měsíci, v němž se o změně vyměřovacího základu dozvěděl. Opravný přehled se zároveň považuje za žádost o vrácení přeplatku.

Způsob zaslání opravného přehledu
Nový přehled je třeba odevzdat stejným způsobem, jakým byl odeslán původní řádný přehled. Jestliže ten byl odeslán elektronicky, pomocí datové schránky, musíme i opravný poslat elektronicky, přes datovku. Pakliže byl původní dokument odevzdán na vytištěném tiskopisu na podatelnu OSSZ, je třeba i opravný podat na vytištěném tiskopise.

Jak vystavit opravný přehled podávaný datovou schránkou?

Interaktivní formulář k vyplnění nalezneme na stránkách tiskopisů ePortálu ČSSZ. Máme možnost začít vyplňovat nový tiskopis, anebo načíst ze souboru původní chybně vyplněný dokument (soubor formátu xml). Jednoduše opravíme chyby a zadáme správnou hodnotu vyměřovacího základu.

V opravném přehledu je nutné povinně doplnit 3 následující údaje:

  1. Typ přehledu zvolíme opravný.
  2. Identifikátor e-podání: dopíšeme číslo identifikátoru původního přehledu.
  3. Do poznámky doplníme důvod pro změnu.
Opravný přehled o výši pojistného

Kde zjistíme identifikátor původního přehledu?

Tento identifikátor představuje unikátní číslo, které bylo přiřazeno datové zprávě při odeslání původního, chybně vyplněného přehledu. Identifikátor zjistíme tak, že se přihlásíme do datové schránky, vybereme Odeslané zprávy a nalezneme původní podání. V Detailu zprávy pak uvidíme požadované ID zprávy, které doplníme do nového opravného přehledu.

Identifikátor e-Podání

A hotovo

Pokud máme vše vyplněno, můžeme přistoupit k odeslání formuláře. Před odesláním doporučuji data ještě jednou zkontrolovat.

Je pro vás vás administrativa spojená s vedením mzdové agendy již příliš časově náročná? Využijte naši nabídku služeb vedení mzdového účetnictví.