Daňová evidence

Daňová evidence

Nabízíme vedení daňové evidence živnostníkům, podnikajícím fyzickým osobám.

  • Kompletní vedení daňové evidence - zápisy do peněžního deníku, evidence přijatých a vydaných faktur, pokladny, bankovního účtu
  • U plátců zpracovaní přiznání k dani z přidané hodnoty
  • U neplátců DPH možnost zpracovat jednorázově jednou za rok
  • Vedení mzdové agendy
  • Evidence majetku
  • Zasílání pravidelných přehledů o pohledávcích a závazcích klientovi.
  • Vypracování přiznání k dani z příjmu
  • Komunikace s úřady (Finanční úřad, OSSZ, zdravotní pjišťovny aj.) včetně povinných elektronických podání
  • Zastupování u finančního úřadu

 

Používáme ekonomický software Pohoda Využíváme online účetní software ABRA FlexiBee
Používáme ekonomický program Pohoda Využíváme online účetní software ABRA FlexiBee