Minimální a zaručená mzda v roce 2018

Od ledna 2018 se minimální měsíční mzda zvýšila na 12 200 Kč. Současně došlo i ke zvýšení tzv. zaručené mzdy.

Aktualizace. Od 1.1.2022 dojde k nárůstu minimální mzdy na 16 200 Kč.

  Jednotná sazba minimální mzdy
Rok Měsíční sazba Hodinová sazba
2018 12200 Kč 73,20 Kč
2017 11000 Kč 66 Kč
 

Základní výše uvedené sazby minimální mzdy platí pro standardní týdenní pracovní dobu 40-ti hodin. Pokud by týdenní pracovní doba byla nižší, minimální sazba mzdy se přiměřeně krátí. Tak například zaměstnanec, jehož týdenní pracovní doba je sjednána na 20 hodin týdně, bude mít od 1. ledna 2018 nárok na minimální mzdu ve výši 6100 Kč / měsíc.

Sazba minimální mzdy se uvádí jako hrubá. Čistá mzda je nižší o sražené pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení a zálohu na daň z příjmu. 

Srovnání vývoje čisté mzdy (zaměstnanec se základní daňovou slevou na poplatníka)
Rok Minimální mzda hrubá Minimální mzda čistá
2018 12200 Kč 10468 Kč
2017 11000 Kč 9640 Kč

Výše zaručené mzdy

Zaměstnanci jsou rozděleny do 8. skupin, dle náročnosti pracovní pozice, odpovědnosti a namáhavosti a každá skupina má zaručenou nejnižší úroveň zaručené mzdy. Skupina 1. (nejlehčí) musí obdržet alespoň minimální mzdu, skupina 8. (nejnáročnější) má nárok na minimálně 24 400 Kč měsíčně. Popis jednotlivých skupin.

  Minimální úroveň zaručené mzdy 2018
Skupina prací Měsíční sazba Hodinová sazba
1. 12200 Kč 73,20 Kč
2. 13500 Kč 80,80 Kč
3. 14900 Kč 89,20 Kč
4. 16400 Kč 98,50 Kč
5. 18100 Kč 108,80 Kč
6. 20000 Kč 120,10 Kč
7. 22100 Kč 132,60 Kč
8. 24400 Kč 146,40 Kč

Navýšení vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro OBZP

Růst minimální mzdy má i méně příznivý dopad na Osoby Bez Zdanitelných Příjmů. Ty mají povinnost sami si platit pojistné na zdravotní pojištění. Vyměřovací základ je přitom roven minimální mzdě. Od roku 2018 se proto zvyšuje sazba pojistného na ZP pro OBZP na částku 1647 Kč.

Odkazy na právní úpravu

Právní úprava minimální mzdy se řídí Zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Konkrétní sazby minimální mzdy stanovuje vláda ČR změnou Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.