Účtování záloh - vydané zálohové faktury

Zálohové faktury představují výzvu k platbě za budoucí plnění. O vystavených zálohových fakturách neúčtujeme, pouze je evidujeme. Pokud jsme plátci DPH, musíme obdrženou částku zálohy zahrnout do přiznání k DPH ke dni přijetí.
 • Publikováno: 7.08.2016
 • 5

Připojení ke vzdálenému počítači

Pokud podnikatel outsorcuje své účetnictví a přitom požaduje stálý přístup ke svým datům, zvolí online formu vedení účetnictví. Článek popisuje jak vyřešit internetové propojení dvou počítačů pomocí nástroje Vzdálená plocha Windows.
 • Publikováno: 5.10.2015
 • 1

Účtování stravenek

Stravenkami si zaměstnavatel předplácí stravovací služby pro své zaměstnance. Jejich účtování je specifické v tom smyslu, že zákon o daních z příjmů konkrétně §24, upravuje limity daňově uznatelných nákladů na jednu stravenku.
 • Publikováno: 3.03.2015

Způsoby účtování zásob

Zásoby může podnikatel účtovat dvěma způsoby. Oba způsoby popíšeme, a to včetně vzorových předkontací, upozorníme na rozdíly a napovíme podle čeho se rozhodnout pro způsob A nebo způsob B.
 • Publikováno: 2.03.2015
 • 3

Oceňování zásob

Dozvíte se jak ocenit zásoby při pořízení a jakou oceňovací metodu zvolit při vyskladnění zásob. Prozradíme zdali je výhodnější použít vážený aritmetický průměr nebo metodu FIFO.
 • Publikováno: 24.01.2015

Základní účetní pojmy

Základy účetnictví, rozdíl mezi daňovou evidencí a podvojným účetnictvím, odkazy na zákony související s účetnictvím a další pilíře účetní problematiky.
 • Publikováno: 23.01.2015
 • 1

Novinky v účetní a daňové legislativě pro rok 2015

Stručný přehled legislativních změn pro rok 2015 s dopadem na zaměstnance či podnikatele. Řada z nich české občany potěší, například nová snížená sazba DPH, zvýšení minimální mzdy či možnost zpětně získat sraženou daň.
 • Publikováno: 23.01.2015
[ 0--1 ]