Vedení účetnictví a daňové evidence Menu
uctujemeprovas@gmail.com +420 608 782 494

Mzdová agenda

Zabezpečíme administrativu spojenou se mzdovou a personální agendou. Každý měsíc vyhotovíme výplatní listy zaměstnance, sestavíme měsíční přehledy pojistného pro Okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny a vypočteme zálohovou daň. Příslušné výkazy odešleme elektronicky, nebo osobně na podatelnu jednotlivých úřadů. Vystavíme vám platební příkaz s rozpisem mezd a povinných odvodů.

V případě náboru nového zaměstnance pro vás vypracujeme návrh pracovní smlouvy, zajistíme přihlášení do registru zaměstnavatelů České správy sociálního zabezpečení a obdobného registru zdravotní pojišťovny a založíme kartu zaměstnance.
Zpracujeme změny personálních reálií, u nichž existuje ohlašovací povinnost a opět odešleme příslušné výkazy.
Při propuštění zaměstnance sepíšeme potvrzení o zaměstnání, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, mzdový list zaměstnance a další požadované formuláře.

Každé čtvrtletí vám zašleme platební předpis povinného zákonného pojištění zaměstnavatelů. Na konci roku vystavíme zaměstnancům potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, vypíšeme evidenční list důchodového pojištění a vyhotovíme vyúčtování daně ze závislé činnosti. Zašleme vám přehled vašich mzdových nákladů.

Zastoupíme vás během pravidelných kontrol mzdového účetnictví prováděných Českou správou sociálního zabezpečení nebo Úřadem práce.

 

Žádám cenovou kalkulaci.