Mzdová agenda

Mzdová agenda

Zabezpečíme administrativu spojenou se mzdovou a personální agendou. Každý měsíc vyhotovíme výplatní listy zaměstnance, sestavíme měsíční přehledy pojistného pro Okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny a vypočteme zálohovou daň. Příslušné výkazy odešleme elektronicky, nebo osobně na podatelnu jednotlivých úřadů. Vystavíme vám platební příkaz s rozpisem mezd a povinných odvodů.

V případě náboru nového zaměstnance pro vás vypracujeme návrh pracovní smlouvy, zajistíme přihlášení do registru zaměstnavatelů České správy sociálního zabezpečení a obdobného registru zdravotní pojišťovny a založíme kartu zaměstnance.
Zpracujeme změny personálních reálií, u nichž existuje ohlašovací povinnost a opět odešleme příslušné výkazy.
Při propuštění zaměstnance sepíšeme potvrzení o zaměstnání, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, mzdový list zaměstnance a další požadované formuláře.

Každé čtvrtletí vám zašleme platební předpis povinného zákonného pojištění zaměstnavatelů. Na konci roku vystavíme zaměstnancům potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, vypíšeme evidenční list důchodového pojištění a vyhotovíme vyúčtování daně ze závislé činnosti. Zašleme vám přehled vašich mzdových nákladů.

Zastoupíme vás během pravidelných kontrol mzdového účetnictví prováděných Českou správou sociálního zabezpečení nebo Úřadem práce.

Dotační programy na zaměstnance

Vyřizujeme také dotační programy Antivirus (A, B, A plus), program COVID 2021, čerpání příspěvků na zdravotně postižené zaměstnance, projekt na podporu odborného vzdělávání Povez.