Vyplňujeme kontrolní hlášení

Od roku 2016 plátci DPH nově podávají speciální daňové tvrzení - tzv. kontrolní hlášení. V článku popíšeme strukturu hlášení, povíme si jak jej správně vyplnit, zmíníme povinnost elektronického odevzdání a jaké termíny je třeba dodržet.
 • Publikováno: 22.12.2015
 • 8

Povinnosti plátce DPH

Jaké jsou možnosti registrace k DPH, k čemu slouží daňové identifikační číslo, proč je daňový doklad důležitý, termíny pro podání daňového přiznání a jak daň zaplatit, to vše osvětlí tento článek.
 • Publikováno: 8.10.2015
 • 2

Princip a výpočet DPH

V článku popíšeme principy konstrukce daně z přidané hodnoty. Naučíme se ji počítat a sestavíme jednoduché vyúčtování přiznání k DPH.
 • Publikováno: 7.09.2015
 • 2

Minimální mzda v roce 2016 naroste

Vláda na svém zasedání 20. srpna 2015 schválila změnu sazeb minimální mzdy. S účinností od 1. ledna 2016 tak dojde k nárůstu základní minimální měsíční mzdy o 700 Kč na 9900 Kč. Minimální hodinová mzda se zvýší na 58,70 Kč z nynějších 55 Kč.
 • Publikováno: 2.09.2015

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel, který má alespoň jednoho zaměstnance, musí platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Toto pojištění kryje takové případy, jako je pracovní úraz nebo nemoc z povolání.
 • Publikováno: 15.02.2015
 • 3

Výše minimální mzdy pro rok 2015

S účinností od 1.1.2015 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy. Jaká je tedy sazba minimální mzdy a na které zaměstnance se vztahuje vysvětlíme v článku.
 • Publikováno: 26.01.2015

Náležitosti daňového dokladu

Daňový doklad vystavuje plátce daně z přidané hodnoty. Komu je třeba tento doklad vystavit, jaké jsou jeho náležitosti a v kterých případech může plátce vystavit zjednodušený daňový doklad?
 • Publikováno: 23.01.2015
 • 1
[ 1-0 0 ]