Minimální mzda se zvyšuje na 11 000 Kč

Od ledna 2017 dochází ke zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč. Jde o zatím nejvyšší skokové navýšení o celých 1100 Kč. Zároveň dochází ke zrušení zvláštní sazby pro invalidní zaměstnance.

Aktualizace: Od roku 2018 došlo k navýšení minimální mzdy na 12 200 Kč.

Minimální mzda od ledna 2017
  Jednotná sazba min. mzdy
Rok Měsíční sazba Hodinová sazba
2017 11000 Kč 66 Kč
 
Minimální mzda do konce 2016
  Základní Zdravotně postižení
Rok Měsíční sazba Hodinová sazba Měsíční sazba Hodinová sazba
2016 9900 Kč 58,70 Kč 9300 Kč 55,10 Kč
2015 9200 Kč 55,00 Kč 8000 Kč 48,10 Kč

Základní výše uvedené sazby minimální mzdy platí pro standardní týdenní pracovní dobu 40-ti hodin. Pokud by týdenní pracovní doba byla nižší, minimální sazba mzdy se přiměřeně krátí. Tak například zaměstnanec, jehož týdenní pracovní doba je sjednána na 20 hodin týdně, bude mít od 1. ledna 2017 nárok na minimální mzdu ve výši 5500 Kč / měsíc.

Skutečný nárůst je nižší

I přesto, že oproti roku 2016 naroste minimální mzda o 1100 Kč, zaměstnanci uplatňující základní slevu na poplatníka si ve skutečnosti přilepší jen o 830 Kč. Zbytek odvedou zpět státu ve formě zvýšených odvodů daně z příjmů a pojistného. Následující tabulka zachycuje proces výpočtu čisté mzdy pro bezdětného poplatníka.

  Základ Sazba   Sazba Celkem
Hrubá mzda   11000 Kč
Pojištění zaměstnavatele          
  sociální   11000 25 % 2750 Kč    
  zdravotní   11000 9% 990 Kč    
Daň z příjmů FO          
  Superhrubá mzda       14740    
  Super. mzda zaokrouhlená        14800 15 %  
  Záloha na daň před slevou       2220  ↩  
  Sleva na poplatníka       (-)2070    
  Záloha na daň po slevě   150  ⇒ (-)150 Kč
     
Pojištění zaměstnance          
  sociální   11000     6,5 % (-)715 Kč
  zdravotní   11000     4.5 % (-)495 Kč
           
Čistá mzda   9640 Kč
 
Srovnání vývoje čisté mzdy (zaměstnanec se základní daňovou slevou na poplatníka)
Rok Minimální mzda hrubá Minimální mzda čistá
2017 11000 Kč 9640 Kč
2016 9900 Kč 8810 Kč

Jak je z tabulek zřejmé, při minimálním mzdovém tarifu 11.000 Kč, obdrží zaměstnanec 9.640 Kč "čistého". Za zmínku stojí, že celkové náklady zaměstnavatele související s výplatou činí 14.740 Kč. Zeleně jsou vyznačeny odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, červeně pak odvody zaměstnance na daň z příjmu a pojištění.

Navýšení vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro OBZP

Růst minimální mzdy má i méně příznivý dopad na Osoby Bez Zdanitelných Přímů. Ty mají povinnost sami si platit pojistné na zdravotní pojištění. Vyměřovací základ je přitom roven minimální mzdě. Od roku 2017 se proto zvyšuje sazba pojistného na ZP pro OBZP na částku 1485 Kč.

Odkazy na právní úpravu

Právní úprava minimální mzdy se řídí Zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Konkrétní sazby minimální mzdy stanovuje vláda ČR změnou Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.