Minimální mzda v roce 2016 naroste

Vláda na svém zasedání 20. srpna 2015 schválila změnu sazeb minimální mzdy. S účinností od 1. ledna 2016 tak dojde k nárůstu základní minimální měsíční mzdy o 700 Kč na 9900 Kč. Minimální hodinová mzda se zvýší na 58,70 Kč z nynějších 55 Kč. Nejvyšší nárůst pocítí zdravotně postižení zaměstnanci. Těm se minimální měsíční mzda navýší o celých 1300 Kč na 9300 Kč. Měřeno hodinovou sazbou mzdy, jde o nárůst na 55,10 Kč za hodinu z nynějších 48,10 Kč.

Aktualizace: Od ledna 2017 se navyšuje minimální mzda na 11 000 Kč.

Sazba minimální mzdy
  Základní Zdravotně postižení
Rok Měsíční sazba Hodinová sazba Měsíční sazba Hodinová sazba
2015 9200 Kč 55,00 Kč 8000 Kč 48,10 Kč
2016 9900 Kč 58,70 Kč 9300 Kč 55,10 Kč

Základní výše uvedené sazby minimální mzdy platí pro standardní týdenní pracovní dobu 40-ti hodin. Pokud by týdenní pracovní doba byla nižší, minimální sazba mzdy se přiměřeně krátí. Tak například zaměstnanec, jehož týdenní pracovní doba je sjednána na 20 hodin týdně, bude mít od 1. ledna 2016 nárok na minimální mzdu ve výši 4950 Kč / měsíc.

Právní úprava minimální mzdy je určena Zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Konkrétní sazby minimální mzdy jakož i další podrobnosti poskytování minimální mzdy určila vláda ČR změnou Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění od 1. ledna 2016).