Účtování stravenek

Stravenky patří mezi ceniny (účet 213) a účetní jednotka je zajištuje pro své zaměstnance, kteří s nimi platí za své stravování. Je běžné, že zaměstnavatel svým zaměstnancům na část hodnoty stravenky přispívá a zbytek doplatku jim strhává ze mzdy, případně doplácí jako daňově neuznatelný náklad zaměstnavatele.  Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., konkrétně § 24 upravuje limity danově uznatelných příspěvků na jednu stravenku.  Do daňově uznatelných výdajů lze zahrnout příspěvek na závodní stravování až do výše 55 % hodnoty stravenky, maximálně však do výše 70 % stravného při pracovní cestě 5-12 hodin.

Výše stravného je vymezena v § 176 odst. 1 písm. a) Zákoníku práce).
Období od 5 - 12 hod. 12 - 18 hod. nad 18 hod. Předpis
od 1.1.2015 69 - 82 Kč 104 - 125 Kč 163 - 195 Kč č. 328/2014 Sb.
od 1.1.2014 67 - 80 Kč 102 - 123 Kč 160 - 191 Kč č. 435/2013 Sb.

Stručně shrnuto platí, že zaměstnavatel si může do svých daňově uznatelných nákladů ( nákladový účet 527) započíst:

  • 55 % nominální hodnoty poukázky na jídlo (tzv. stravenky)
  • maximálně však 70 % sazby stravného - tj. pro rok 2015 spočítáme 82 Kč * 0.7 = 57,4 Kč

Daňově neuznatelné příspěvky na stravování pak zaměstnavatel může:

  • zaplatit ze svého jako příspěvek daňově neuznatelný ( nákladový účet 528 )
  • strhnout zaměstnanci ze mzdy

Problematika provizí

V minulosti se vedly spory o to, zda provizi placenou při nákupu stravenek, může dát zaměstnavatel do daňově uznatelných nákladů celou či nikoliv. Nejvyšší správní soud v roce 2013 rozhodl, že to nelze. Podle soudu představuje i provize "příspěvek na stravování" a proto se také na ni se vztahuje pravidlo limitu 55%. Provizi je tedy při účtování nutno rozdělit na část daňově uznatelnou a daňově neuznatelnou.

Vzorové účtování stravenek

Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci 55% hodnoty stravenky v rámci limitu a navíc hradí 15% hodnoty stravenky nad daňově uznatelný rámec. 30% hodnoty stravenky platí samotní zaměstnanci formou srážky ze mzdy.

    Text MD DAL
1. FP Nákup 100 ks stravenek po 80 Kč 8000 213 321
Provize 100 Kč (121 Kč s DPH) 121   321
Provize 55% daňově uznatelný náklad 55 527
Provize 45% daňově neuznatelný náklad 45 528
Provize odečet DPH 21 343
Poštovné 30 518 321
2. VPD Úhrada FP za stravenky v hotovosti 8151 321 211
3. ID Výdej 100 ks stravenek zaměstnancům 8000   213
55% hrazeno účetní jednotkou v rámci předpisů 4400 527
15% hrazeno účetní jednotkou nad rámec předpisů 1200 528
30% předepsáno zaměstnancům k úhradě 2400 335
4. ID Úhrada stravenek zaměstnanci srážkou ze mzdy 2400 331 335