Vedení účetnictví a daňové evidence Menu
uctujemeprovas@gmail.com +420 608 782 494

Konec daňového ráje Praha?

Ministr financí Andrej Babiš inicioval návrh změny legislativy, jež vstoupí v platnost  od 1. února 2016. Kterýkoliv finanční úřad bude moci kontrolovat kteroukoliv společnost v Česku, bez ohledu na její skutečné sídlo. Reaguje tím na stávající stav, kdy řada firem volí jako své sídlo společnosti Prahu, kde je výskyt daňových kontrol méně pravděpodobný. V hlavním městě eviduje Generální finanční ředitelství 43 tisíc firem s virtuální adresou, ty všechny sídlí dohromady na pouhých 280 adresách. Na jednoho kontrolora finančního úřadu Praha tak připadá mnohem větší kvantum firem, než ve zbytku republiky a to je důvod, proč kontrola dorazí do pražské firmy jen v průměru jednou za 200 let. Jak ministr financí Babiš v rozhovoru pro zprávy TV Nova poznamenal, uvedení legislativního návrhu do praxe bude znamenat "konec daňového ráje Praha". 

Je třeba zmínit, že Generální finanční ředitelství se snaží ulehčit agendu přetíženému pražskému finančnímu úřadu již nyní. Působí na firmy, aby si změnily sídlo v souladu se skutečným místem podnikání. 6. února 2015 vydalo Generální finanční ředitelství upozornění, kde oznamuje povinnost plátců daně DPH, oznámit skutečné sídlo, pokud se liší od formálního. Přitom skutečným sídlem je dle § 4 odst. 1 písm. i) zákona  č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty,  adresa místa vedení osoby povinné k dani, kterou se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se jejího řízení, popřípadě místo, kde se schází její vedení. Dotčeným plátcům vzniká povinnost nahlásit skutečné sídlo prostřednictvím formuláře Oznámení o změně registračních údajů.

GFŘ zároveň upozorňuje, že při nesplnění povinnosti nahlášení adresy skutečného sídla, může správce uložit sankci za porušení povinnosti až do výše 500 000 Kč, nebo rozhodnout o nespolehlivosti plátce.