Vedení účetnictví a daňové evidence Menu
uctujemeprovas@gmail.com +420 608 782 494

Vedení účetnictví

Postaráme se o kompletní zajištění vašich účetních povinností. Vedeme účetnictví (dříve podvojné účetnictví) i daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví). Vysvětlíme Vám, co je třeba udělat, určíme rozsah prací a domluvíme se na formě předávání dokladů. Účetnictví zpracováváme v naší kanceláři, používáme účetní program Pohoda. Pravidelně vám posíláme výsledky a souhrnné přehledy vašeho hospodaření.

Výhody

Levný způsob jak zabezpečit vaše účetní a daňové povinnosti. Nemusíte vynakládat mzdové prostředky na vlastního zaměstnance, nebo nakupovat potřebné softwarové vybavení. Tato forma klade nejmenší nároky na spolupráci podnikatele.

Předávání dokladů

V Prostějově a okolí doklady vyzvedáváme přímo u klienta. Se vzdálenějšími klienty z regionů Olomouc, Brno, Zlín, Praha komunikujeme mailem a telefonicky. Přijímáme doklady zaslané v elektronické podobě (pdf, xml), případně jako oskenované kopie tištěných dokumentů. Doklady je možno ukládat na sdílené úložiště - cloud (OneDrive, Google Disk..)

Používáme ekonomický software Pohoda Partneři Pohody účtujeme online
Používáme ekonomický program Pohoda Jsme registrováni v katalogu účetních partnerů Pohody Doklady přijímáme i mailem nebo cloudem

Cena

Kompletní rozpis cen uvádí ceník účetních prací.

Podnikatelům (OSVČ), nezapsaným v obchodním rejstříku, doporučujeme vést jednodušší a levnější daňovou evidenci