Vedení účetnictví a daňové evidence Menu
uctujemeprovas@gmail.com +420 608 782 494

Externí vedení účetnictví

Postaráme se o kompletní zajištění vašich účetních povinností. Vedeme účetnictví (dříve podvojné účetnictví) i daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví). Vysvětlíme Vám, co je třeba udělat, určíme rozsah prací a domluvíme se na formě předávání dokladů. Účetnictví zpracováváme v naší kanceláři, používáme účetní program Pohoda. Pravidelně vám posíláme výsledky a souhrnné přehledy vašeho hospodaření. Jde o nejběžnější formu zpracování účetnictví pro živnostníky a drobné firmy.

Výhody

Levný způsob jak zabezpečit vaše účetní a daňové povinnosti. Nemusíte vynakládat mzdové prostředky na vlastního zaměstnance, nebo nakupovat potřebné softwarové vybavení. Tato forma klade nejmenší nároky na spolupráci podnikatele.

Mínusy

Řešení případných problémů není tak operativní jako v případě online účetnictví.

Předávání dokladů

V Prostějově a okolí doklady vyzvedáváme přímo u klienta. Se vzdálenějšími klienty z regionů Olomouc, Brno, Zlín, komunikujeme mailem a telefonicky. Přijímáme doklady zaslané v elektronické podobě (pdf, xml), případně jako oskenované kopie tištěných dokumentů.

Cena

Podnikatelům (OSVČ), nezapsaným v obchodním rejstříku, doporučujeme vést zjednodušenou formu účetnictví - tzv. daňovou evidenci. Nabízíme 4 paušální tarify vedení daňové evidence, odstupňované dle počtu zaúčtovaných dokladů.

Obchodní společnosti (s.r.o., v.o.s., a.s.) musí dle zákona vést řádné účetnictví. I pro ně máme připraveny paušální tarify.
Kompletní rozpis cen uvádí ceník účetních prací.