Vedení účetnictví a daňové evidence Menu
uctujemeprovas@gmail.com +420 608 782 494

Výše minimální mzdy pro rok 2015

Na koho se minimální mzda vztahuje

Minimální mzda představuje nejnižší povolenou výši odměny za vykonanou práci. Vztahuje se na všechny zaměstnance v pracovním poměru, přičemž se nerozlišuje druh pracovně právního vztahu. Výše minimální mzdy je proto určující i pro dohody o provedení práce, či dohody o pracovní činnosti a není důležité, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou, nebo souběžné pracovní poměry.

Aktualizace pro rok 2017. Navyšuje se minimální mzda od 1.1.2017
Aktualizace pro rok 2016. Navyšuje se minimální mzda od 1.1.2016

Právní úprava minimální mzdy

Základní právní úprava minimální mzdy je určena Zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Základní sazby minimální mzdy jakož i další podrobnosti poskytování minimální mzdy stanovuje  stanovuje Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění od 1. ledna 2015). 
15. září 2014 vláda ČR na svém zasedání výše zmiňované nařízení pozměnila a sazbu minimální mzdy s účinností od 1. ledna 2015 zvýšila.

Sazby a výpočet hrubé minimální mzdy

Výše minimální mzdy je odvislá od délky pracovní doby zaměstnance. Přičemž pro standardní týdenní pracovní dobu 40 hodin platí následující:

  • Základní sazba pro zaměstnance se standardní týdenní pracovní dobou 40 hodin činí 9200 Kč měsíčně nebo 55 Kč za hodinu.
  • Základní sazba pro zaměstnance-invalidního důchodce se standardní týdenní pracovní dobou 40 hodin činí 8000 Kč měsíčně nebo 48.10 Kč za hodinu.

Pro pracovníky, kteří mají sjednanou sjednanou měsíční sazbu mzdy, ale jejichž týdenní pracovní doba je kratší než 40-hodinová, se minimální měsíční mzda snižuje úměrně odpracované době. Tak například zaměstnanec, jehož týdenní pracovní doba je sjednána na 20 hodin týdně má nárok na minimální mzdu ve výši 4600 Kč / měsíc. Stejně tak platí, že pokud zaměstnanec, jež má sjednanou měsíční sazbu mzdy a standardní týdenní pracovní dobu, neodpracuje celou pracovní dobu, pak se mu nárok na minimální mzdu úměrně sníží.

Dorovnání minimální mzdy

Pokud mzda, plat, nebo odměna v daném měsíci nedosáhne výše minimální mzdy, musí zaměstnavatel zaměstnanci částku dorovnat až do výše minimální mzdy.

Kontrolní činností v dodržování pacovněprávních předpisů, do jehož kompetence spadá i kontrola minimální mzdy je pověřen Státní úřad inspekce práce